Zalecenia Komisji Europejskiej – postępowanie w razie bólu krzyża