O Klinice McKenzie – podstawowe informacje dla kursantów