Konferencja w Rio de Janeiro

W dniach 28-30 sierpnia 2009 roku w Rio de Janeiro odbyła się 11 Międzynarodowa Konferencja Instytutu
McKenziego pt.: „Challenging the Structures in Musculoskeletal Medicine” poświęcona zagadnieniom związanym
z czynnikami wpływającymi na gojenie tkanki.
Przy okazji Konferencji Międzynarodowy Instytut McKenziego wręcza przyznawaną raz do roku nagrodę „Extension Award” zwaną „The Bronze Lady” za wybitny wkład w rozwój Instytutu i metody na świecie. Na zakończenie 11-tej Międzynarodowej Konferencji Generalny Dyrektor Wykonawczy (C.E.O.) pan Lawrence Dott ogłosił, że za rok 2008 nagrodę tę otrzymał dr Tomasz Stengert, Prezes Instytutu McKenziego Polska, Starszy Instruktor Międzynarodowego Instytutu McKenziego. Tym samym dr Stengert znalazł się w gronie wybitnych naukowców i krzewicieli metody McKenziego.
 • DSC01354
 • DSC01358
 • DSC01344
 • DSC01345
 • DSC01351
 • DSC01350
 • DSC01366
 • DSC01353
 • DSC01363
 • DSC01340
 • DSCN6383
 • DSCN6384
 • DSCN6421
 • DSCN6404
 • DSC01390
 • DSC01387
 • DSC01328
 • DSC01426