Leczenie bólu kręgosłupa cz. 1 – uszkodzenie dysku

Kategoria: Blog

schorzenie kręgosłupa

Wieloletnia praktyka terapeutyczna Robina McKenziego pokazała, że w około 90 proc. przypadków, przyczyną odczuwania bólu w okolicach kręgosłupa przez pacjentów są uszkodzenia krążka międzykręgowego. Uszkodzenia te polegają na trwałym przemieszczaniu się wewnętrznych części dysku, do których dochodzi na skutek określonych, często wykonywanych ruchów lub zmian pozycji ciała.

Odwrócenie przemieszczeń

Procedura diagnostyczna w metodzie McKenziego umożliwia dokładne ustalenie segmentu kręgosłupa, w którym doszło do przemieszczeń oraz określenie kierunku zaistniałych zmian. Dzięki takiej wiedzy, przeprowadzający badanie terapeuta po pierwsze może ustalić, jakich ruchów pacjent powinien w trakcie terapii unikać, żeby zminimalizować ryzyko nawrotu dolegliwości bólowych, a po drugie ustalić wykonywanie, jakiego ruchu pozwoli na wprowadzenie przesuniętych części krążka na swoje miejsce.

Ruch ten, pacjent może wykonywać samodzielnie lub, przynajmniej na początku, z pomocą terapeuty. Proszę się jednak nie martwić, zadaniem terapeuty posiadającego certyfikat Instytutu McKenziego jest bowiem edukacja pacjenta, w taki sposób, aby był on w stanie na co dzień normalnie funkcjonować i samodzielnie radzić z nawracającym bólem. Taka metoda leczenia bólu kręgosłupa pozwala na skorygowanie struktury uszkodzonego dysku oraz na bardzo szybkie zmniejszenie, a następnie całkowitą eliminację odczuwanych dolegliwości bólowych.

W następnym wpisie opiszemy leczenie bólów w okolicach kręgosłupa spowodowanych utratą elastyczności i prawidłowej ruchomości kręgosłupa.

pinit-fg-en-rect-gray-20