Diagnostyka McKenziego – Wywiad z pacjentem

Kategoria: Blog

wywiad z pacjentem

Dobranie właściwej metody leczenia bólów w okolicach kręgosłupa wymaga przede wszystkim wiedzy na temat tego, co takie bóle może wywoływać. Jak już wiemy z poprzednich wpisów na naszym blogu, metoda McKenziego to nie tyle zwalczanie samych dolegliwości bólowych, co przede wszystkim przyczyn ich powstawania. Jest to możliwe, dzięki opracowanemu przez Robina McKenziego autorskiego systemu klasyfikacji bólów kręgosłupa. Dzięki niemu, terapeuta posiadający certyfikat Instytutu McKenziego na podstawie przeprowadzonej procedury diagnostycznej jest w stanie zakwalifikować dolegliwości pacjenta do konkretnej jednostki chorobowej i na tej podstawie dobrać skuteczną metodę leczenia.

Dokładny wywiad z pacjentem

Procedura diagnostyczna w metodzie McKenziego składa się z dwóch elementów: dokładnego wywiadu z pacjentem oraz z badania przedmiotowego. Obie części badania przeprowadzane są na podstawie specjalnych protokołów diagnostycznych, odrębnych dla każdego odcinka kręgosłupa oraz dla każdej kończyny. Dziś skupimy się na pierwszym elemencie, tzn. na wywiadzie.

Wywiad z pacjentem jest pierwszym etapem diagnostyki. Terapeuta zadaje cierpiącemu z powodu występującego bólu pacjentowi serię pytań, która ma na celu dokładne określenie zachowania objawów oraz ich siły. Wywiad pozwala także określić zmienność tych objawów w zależności od różnych faz dnia. Taka wiedza pozwala na wstępne określenie problemu oraz na dobranie właściwej formy badania przedmiotowego, które jest drugim etapem procedury diagnostycznej.

pinit-fg-en-rect-gray-20